Таны сагс хоосон байна.

Таны сагс хоосон байна.

Шопруу буцах